Jens Laursen

Ref: Kilder: sHo-KV10-
Far: Laurs Jensen (1776 - 1847)
Mor: Karen Ottosdatter (1776 - 1839)
 
Født: 18-08-1804 Holtegård, Try, Dronninglund sogn, Hjørring amt
Død: 01-06-1882 Rottrup (Nr.), Ulsted sogn, Ålborg amt
Boede: (1829-) Nejsig (V.), Ø.Hassing sogn, Ålborg amt


I familie med Margrethe Nielsdatter (1811 - 1842)

Vielse: 08-01-1830 Ø.Hassing, Ø.Hassing sogn, Ålborg amt
Børn:Laurs Jensen (1830 - 1899)
Else Katrine Jensen (1832 - )
Niels Jensen (1834 - )
Bertel Jensen (1837 - )


I familie med Johanne Amalie Laursdatter (1822 - 1874)

Vielse: 11-07-1843 V.Hassing, V.Hassing sogn, Ålborg amt
Børn:Margrethe Jensdatter (1845 - )
Jens Jensen (1847 - 1917)
Karen Jensdatter (1850 - )
Laurs Jensen (1853 - )


Notater
Dåbsfaddere: Johanne Olesdt fra Ø.Aslund (Ø.Hassing), Else Marie Ovesdt i Stae (V.Hassing), Otto Laursen St.Kærsgaard, Christen Knudsen Melholtgaard (Dronninglund), Ove Christensen fra Gl.Staegaard.

Konfirmeret 1821 i Dronninglund: 1ste Søndag efter Paakse 1821 af Sognepræsten hr. A.L.Mørch: Jens Laursen i Holt. Forældre Gaardejer Laurs Jensen og hustru Karen Ottesdtr i Holt. i 17de Aar, døbt i Dronninglund Kirke d. 23de Septbr 1804. Meget god Religionskundskab og af sædelig Opførsel. Vaccineret af Madame Zacchoun i Strædet ved Dronglund d. 29de Julii 1810. (AO133-).

I forbindelse med trolovelsen med sin første hustru Margrethe Nielsdatter ses Jens Larsen i 1829 af hendes far at have købt gården V.Nejsig i Ø.Hassing sogn, af hartkorn 6 tdr. 1fjdk., hvilket hartkorn ved matrikuleringen i 1844 forhøjedes til 7 tdr. 3 skp. 1fjdk. 1 alb.
Margrethe Nielsdatter døde allerede 21 Nov 1842, blot 31 år gammel, og den 2 Dec samme år blev der derefter foretaget registrering og vurdering i boet med henblik på afholdelse af skifte mellem enkemanden og fællesbørnene Lars 12 år, Else katrine 10 år, Niels 8 år, og Bertil 6 år gammel. Som født værge for de umyndige børn mødte deres morfar aftægtsmand Niels Simonsen fra V.Nejsig, men han erklærede, at han på grund af alderdom og svaghed ikke kunne forestå værgemålet, hvorfor dette blev overdraget gårdmand Lars Christensen i Abildholt, Ø.Hassing sogn. Selve gården V.Nejsig af hartkorn 6 tdr. 1 fjdk. med tilhørende kongekorntiende vurderedes til 5000 rigsdaler, hvortil kom 2 jordparceller, som Jens Larsen havde erhvervet henholdsvis 1841 og 1842, og som ialt sattes til 1000 rigsdaler, medens indbo, besætning og redskaber vurderedes til 1613 rigsdaler. (...).
Som nævnt androg værdien af de faste ejendomme samt af alt løsøret ialt 7613 rigsdaler. Hertil kom imidlertid fem panteobligationer, som Jens Larsen var ejer af med pant i fem forskellige gårde på egnen. De fem obligationer havde et samlet pålydende på 1450 rigsdaler, hvortil kom yderligere et tilgodehavende på 100 rigsdaler, således at boets aktiver herefter ialt beløb sig til 9163 rigsdaler. Passiverne omfattede først og fremmest Jens Larsens pligt til at yde sine gamle svigerforældre aftægt på gården V.Nejsig, sat til ialt 500 rigsdaler. Endvidere skyldte han for den sidst erhvervede jordparcel stadig 400 rigsdaler, og hertil kom løs gæld til 8 forskellige gårdmænd på egnen, hvorefter den samlede gæld androg 2356 rigsdaler. Der blev således til boet et overskud på ikke mindre end 6807 rigsdaler, en efter den tids forhold ganske betragtelig formue. Af dette beløb havde enkemanden Jens Larsen forlods krav på halvparten, men af kærlighed til sine børn besluttede han at tildele dem hver 1000 rigsdaler i mødrenearv eller ialt 4000 rigsdaler. For dette beløb skulle der gives sikkerhed i gården og de tilkøbte parceller næstefter aftægten, og Jens Larsen skulle fritages for at svare renter af arvesummerne, indtil sønnerne fyldte 18 år, og sålænge datteren nød underhold og forsørgelse hos faderen. sHo-
<< Startside
Lavet af MinSläkt 3.1b, Programmet tilhører: Poul Lynge Johansen