Desiderius Jørgensen

Ref: Kilder: KBn-tb04-
Far: Jørgen Jørgensen (1602 - 1684)
Mor: Anne Jensdatter (1610 - 1689)
 
Født: omkring 1645 Hvilshøjgård, Ø.Brønderslev sogn, Hjørring amt
Boede: 1679 Ø.Brønderslev sogn, Hjørring amt


I familie med ukendt NN

Børn:Anne Desideriusdatter (1700 - 1741)
Jørgen Desideriussen ((16--) - 1740)


Notater
Nævnt som fadder i Ø.Brønderslev 9/6 1679: Christen Terkildsens og Gertrud Knudsdt(?)s barn ved Broen [Kraghede] noe Maren. Faddere: Michel Knudsen(?), Rasmus Lauridsen, Desiderius Jørgensen, Anne Jensdt, Karen Jensdt, Birgitte Jørgensdt (KB-). Også fd: 1674 i øbr. hos Niels Svendsen og Johanne Jensdt af Hvolhøj. Og 1678 hos Niels Madsen og Anne Jensdt i Hvilshøj. M.fl.

Far til Desiderius Jørgensen:

tb04- 28/9 1643.
** Christen Nielsen i Holmgård på husbonds tjener Jørgen Jørgensen i Hvilshøjgård hans vegne stævner navng for klage, for de mod forbud har indført deres korn, før han har ladet det tælle. opsat 14 dage

tb04- 20/1 1648
** Jørgen Jørgensen i Hvilshøjgård et vinde. Anders Povlsen i Lindet og hans medarvinger Anders Rasmussen i Mariager Peder Nielsen i Hebelstrup og Christen Povlsen ...... er forligt med Jørgen Jørgensen om hans hustru Anne Jensdatters gæld til deres morbrødre sl Christen Jensen og sl Niels Jensen

tb04- 10/2 1648.
** Jørgen Jørgensen i Hvilshøjgård stævner for rest brohavre (23a) tiendekorn og engskyld for 1647

tb04- 27/4 1648.
** Jørgen Jørgensen i Hvilshøjgård med 6 ugers opsættelse. Oluf Nielsen i Åsendrup stævner Morten Olufsen Brun sst Tøger Mikkelsen og Jens Sørensen i Furreby for klage som ting 16/3. tingsvinder 20/1 og 27/1 her af tinget samt tingsvinde 18/2 af Børglum birketing fremlægges. Oluf Brun fremlagde sit skriftlige svar som i forrige dom

tb04- 18/1 1649.
** Jørgen Jørgensen i Hvilshøjgård stævner og giver varsel til alle i øster Brønderslev, som rester med brohavre og engskyld

tb04- 25/1 1649.
** Jørgen Jørgensen i Hvilshøjgård stævner for rest engskyld

tb04- 25/1 1649.
** Jørgen Jørgensen i Hvilshøjgård på Berete Lindenovs arvingers vegne lod fordele for rest engleje. fortegn (23a) fortegn ** Jørgen Jørgensen lod fordele for tiendekorn og brohavre af Brønderslev sogn. fortegn (23b) fortegn

tb04- 15/2 1649.
** Jørgen Jørgensen i Hvilshøjgård lod fordele Laurs Jensen i Hollensted for 16 skp byg iflg hans brev

tb04- 22/2 1649.
** Jørgen Jørgensen i Hvilshøjgård stævner Søren Laursen på Holden (48b) for dom angående 3 sld han lånte af Erik Skøt på Svarrebakken 1646 og som skulle være betalt til næste Skt Mikkelsdag, eller derefter give 2 penge for 1. opsat 8 dage

tb04- 22/2 1649.
** Jørgen Jørgensen i Hvilshøjgård lod fordele navng for fogedpenge

[flere findes frem til den næste her nedenfor]

tb04- 12/9 1650.
** Jørgen Jørgensen i Hvilshøjgård. Maren Christensdatter, der tjener sst, vidnede at da KM der gæstede Hvilshøjgård, var rejst, fandt hun en glemt kniv med Sofie Vilhjelms navn indgraveret, som hun lod Jens Nielsen Kock i vester Brønderslev se, og han forlangte den af hende, idet han ville file navnet ud og give hende 1 rmk for den (249a) hvilket han benægtede ** Jørgen Jørgensen i Hvilshøjgård stævner Jens Nielsen Kock i vester Brønderslev for dom angående ovennævnte kniv, om han ikke bør skaffe Maren Christensdatter kniven igen, lige så god, som den var (249b) hvortil han svarede, at dersom han kunne få kniven igen, ville han give hende den eller 1 rmk i stedet

[flere findes frem til den næste her nedenfor]

tb04- 4/8 1653.
** Jens Povlsen i Hvilshøj på far Jørgen Jørgensen sst hans vegne med 6 ugers opsættelse stævner Niels Baggesen i Damsgård for dom angående hans rest korntiende KM anpart (180a) dom: at betale inden 15 dage

tb04- 30/3 1671
** Henrik Troelsen af vester Brønderslev stævner Laurs Christensen i Krogen for 4 mk

[tb04- 15/2 1677]
** Henrik Troelsen i Skarnvad lod fremlyse et lille sosvin, som er kommet til hans 8 dage efter Jul, om nogen vil vedkende sig det

tb04- 1684 18/6 (143a):
** Tøger Lassen til Rødslet stævner sl Jørgen Jørgensen, som boede og døde i Hvilshøjgaard, hans enke Anne Jensdatter børn og arvinger Henrik Jørgensen Disederius Jørgensen og Birgit Jørgensdatter for dom angaaende 20 rdl gæld iflg den sl mands obligation, dateret Aalborg 27/2 1663, som fremlægges. missiver om udsættelse med betalingen fremlægges => => dom: Tøger Lassen bør have udlæg i boet for fordringen

tb04- 1684 20/11:
** Jens Hvid af Hammelmose bød sig i rette mod Torben Nielsen med fyldestgørelse af deres kontrakt
** Jesper Jørgensen af øster Brønderslev stævner Henrik Jørgensen i Hvilshøjgaard for et bitræ, som de har fælles og som skal være solgt. Peder Nielsen ved Vasen og hans hustru Karen Christensdatter stævnes. ingen mødt. dom: de forelægges at møde om 8 dage for at vidne

[tb04- 19/8 1686]
** Henrik Troelsen i Skarvad indgik forlig med Ejler Ejlersen på Eskær, hvori han beder om forladelse for sine forseelser med arbejde smørskyld og overfald på rejsende i drukkenskab og ladet falde ukvemsord mod herskabet, og han vil i fremtiden være hørig og lydig under fæstes fortabelse og tiltale for alt det forrige

tb04- 1686 5/11:
** hr Jacob Pedersen, sognepræst til Skæve, stævner Anne Jensdatter sl Jørgen Jørgensens og sine børn Jørgen Jørgensen i Nibe Henrik Jørgensen og Birgit Jørgensdatter for at tage syn til Hvilshøjgaard samt skifte efter hendes sl mand => (213a) => synsmænd udmeldes

FS-: Jørgen Jørgensen-Anne Jensdt viet abt 1642 Hallund (ingen børn ses)
<< Startside
Lavet af MinSläkt 3.1b, Programmet tilhører: Poul Lynge Johansen