Gunde Nielsen Munk

Ref: Kilder: DA1905-sHo-sJCN-
Erhverv: Væbner
Far: Niels Nielsen Munk ((13--) - )
Mor: ukendt NN
 
Født: omkring 1400
Boede: Havbro sogn, Ålborg amt
Død: efter 1467 Havbro sogn, Ålborg amt


I familie med Karen Nielsdatter Skadeland (1400 - )

Vielse: (???)
Børn:Peder Gundesen Munk (1430 - 1474)
Niels Gundesen Munk (1430 - 1500)
Anne Gundesdatter Munk (1432 - 1459)
Søren Gundesen Munk (1435 - )
Torlof Gundesen Munk (1435 - )
Malte Gundesen Munk (1440 - )


Notater
sHo-: født o.1410.

Gunde Munk, der var adelsmand og medlem af Vinranke-Munk'ernes slægt, må skønsmæssigt være født omkring 1410, og han levede endnu 1468. Han må antages at være født på Havbrogård som søn af den i 1401 nævnte Lille Niels Munk, der igen må have været søn af den Niels Munk, der nævnes 1366 på Hovlbjerg Herredsting og i 1386 på Sabro Herredsting.
Gunde Munk, der skrev sig til Havbrogård, nævnes første gang i 1442, da han var nærværende på Viborg Landsting. I 1454 ses han at have pantsat et gårdsæde i Bonderup til Vogn Jensen, hvilket hans sønnesønner Peder Munk til Havbro, Peder Munk til Kondrup, Søren Munk til Morum og Lars Munk til Hungstrup siden søgte at vinde tilbage. I 1468 var Gunde Munk med til at afsige en borgestuedom på Ågård.
Ifølge Danmarks Adels Årbog 1905 var Gunde Munk gift med Karen Nielsdatter (Skadeland). Det er muligt, at denne oplysning er rigtig, men i så fald kan hun næppe have været hans eneste hustru, for i 1486 ses Gunde Munks sønner Niels Malthe, og Thorluf at have modtaget 8000 danske mark i bod for mordet på biskop Thorluf Olavsson, der var biskop først i Viborg og derefter i Bergen, hvor han i øvrigt i 1455 blev myrdet. Det må således anses for sandsynligt, at Gunde Munk også har været gift med en datter af denne biskop.
Når Gunde Munk omtales som en Vinranke-Munk er det for at kunne skille de forskellige Munk-slægter fra hinanden. De to mest bekendte og udbredte Munk-slægter var den slægt, der førte et våben med en guldbjælke i røt felt, og den slægt, der førte et våben med en vinranke-belagt sølvbjælke i blåt felt og på hjelmen to jernklædte arme holdende et guldrammet spejl. Disse to slægter omtales som henholdsvis Bjælke-Munkerne og Vinranke-Munkerne, men de regnes vist nok med urette for to forskellige slægter, idet begge som nævnte i deres skjold førte en bjælke. (sHo-).
sJCN- opfører uden forbehold Karen Nielsdatter Skadeland som Gunde Munks hustru.
Gunde Munk i Havbro, var 1442 nærværende på Viborg Landsing, pantsatte 1454 et gårdsæde i Bonderup til Vogn Jensen, hvilket hans sønnesønner Peder Munk til Havbro, Peder Munk til Komdrup, Søren Munk til Morum og Las Munk til Hungstrup siden søgte at vinde tilbage, var 1468 med at afsige en borgestuedom på Ågård; gift med Karen Nielsdatter (Skadeland). (DA1905-)
<< Startside
Lavet af MinSläkt 3.1b, Programmet tilhører: Poul Lynge Johansen